Bestyrelsen

Formand

Lars Thuesen

Øvrige Medlemmer

Mette Durafour
Camilla Andersen
Merete Nielsen
Lars Gudbergsen