Repræsentantskabets medlemmer

Dansk Fængselsforbund Dansk Kriminalistforening

Dansk Socialrådgiverforening

Den Danske Dommerforening

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Landsforeningen af beneficerede advokater

Købmand Mads Hansens Fond

Politifuldmægtigforeningen

Socialpolitisk Forening

Det Kriminalpræventive Råd

Foreningen af Politimestre i Danmark

Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark

Foreningen af Forsorgsmedarbejdere

Fængselsinspektørforeningen

Kriminalforsorgsforeningen

Københavns Kommune

Kriminalforsorgens HK-Landsklub

Den Sociale Udviklingsfond

Personlige repræsentanter

Politimester
Lars Rand Jensen

Fuldmægtig
Mette Durafour

Afdelingsleder
Jørgen Jacobsen

Afdelingsleder
Carl Michael Broström

Kriminalforsorgsleder
Lisbet Heine

Forsorgsleder
Preben Thygesen

Afdelingsleder
Knud Lund

Socialkonsulent
Allan Villers